آگهی فراخوان جذب کارشناس امور مالی و کارشناس برنامه و بودجه

در سازمان آب و برق استان خوزستان
11 / 1 مقدمه

سازمان آب و برق خوزستان درنظر دارد بخشی از کارشناسان مورد نیاز خود را از طریق برگزاری فراخوان عمومی تامین نماید. لذا از کلیه کارمندان رسمی و پیمانی علاقمند و واجد شرایط شاغل در شرکت های تابعه وزارت نیرو جهت شرکت در فراخوان دعوت به همکاری می نماید.

شرایط ثبت نام :

1 - حداکثر سن 42 سال

2 - سابقه کاری، 3 تا 12 سال

3 - مقطع تحصیلی، کارشناسی و کارشناسی ارشد.

4 - زمان ثبت نام، روز دوشنبه مورخ 17 آبان ماه لغایت سه شنبه 27 آبان ماه

تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر : 33152106-061