در دنياي پيشرفته امروز، فرهنگ کارآفريني بر بها دادن به خلاقيت و نوآوري استوار است و کارآفرينان افراد خلاقي هستند که ايده هاي نو توليد کرده و آن را به سرانجام مي رسانند. آغاز کارآفريني با فن آوري کارآفرينان است و ايده پردازان فن آور، نقش به سزا در توسعه جامعه ايفا مي کنند. براي تحقق اقتصاد دانش بنيان در يک جامعه پيشرفته، تحقيق و توسعه(R&D) در کنار توليد محصول علاوه بر اينکه يک مزيت رقابتي محسوب مي شود، باعث پويايي توليد و پيشرفت روزافزون آن مي گردد. صنعت آب و برق در ايران جزو صنايع پرکاربرد بوده که طيف وسيعي از خدمات و محصولات را دربرمي گيرد. سازمان آب و برق خوزستان ،دومین جشنواره و کنفرانس فناوري هاي نوين در صنعت آب و برق را با هدف ترويج و توسعه فرهنگ ايده پردازي، خلاقيت، نوآوري و فن آفريني و شناسائي و تشويق ايده پردازان فن آفرين در حوزه صنعت آب و برق به ياري خداوند برگزار خواهد کرد تا با همياري مراکز رشد علم و فناوري با حمايت از صاحبان آثار علمي فناورانه، درجهت تقويت اقتصاد دانش بنيان و گسترش فرهنگ تحقيق و توسعه در صنعت آب و برق گام موثري بردارد. اين جشنواره و کنفرانس به همراه نمايشگاه هاي جانبي محصولات فناورانه، عکس و نقاشي دانش آموزي، آذرماه 1396 در شهرستان اهواز برگزار خواهد شد.
کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان مي باشد